.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Schengenská dohoda

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasov, priemer 0 z 5)
Share
.. Schengenská dohoda bola len rámcovým dokumentom, deklarujúcim súhlas signatárov so spomínanými opatreniami. Preto bol prijatý Vykonávací dohovor k Schengenskej dohode, ktorý obsahuje podrobný postup a pravidlá krokov. Celý schengenský systém začal fungovať 26.3.1995.

Prelomovým bodom bolo prijatie Amsterdamskej zmluvy 17.6.1997 a ktorá platí od 1. mája 1999. Táto zmluva zaviedla schengenský systém do právneho systému EÚ/ES. Len Veľká Británia a Írsko si vyjednali trvalú výnimku a zostali mimo Schengen – u.

Schengenský priestor sa postupne rozšíril na nasledujúce krajiny: Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, SRN, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko a aj nečlenské štáty: Nórsko, Island, ktoré sú členmi Nordickej pasovej únie. K Schengenskému systému pristúpilo v nedeľu 5.6.2005 aj Švajčiarsko, potom ako to odsúhlasili v referende jeho občania.
Schengenský systém - mapa

Podstatou systému je odstránenie kontrol na vnútorných hraniciach území a voľný pohyb osôb po území krajín Schengenského systému. Ako hlavný nástroj bola vytvorená informačná databáza SIS (Schengen Information System), ktorá obsahuje napr. záznamy o hľadaných osobách, odcudzených vozidlách, či predmetoch atď.

V súvislosti s pripravovaným vstupom SR do spomínaného systému vzniklo aj na MV SR špeciálne oddelenie pre správu tejto databázy. Rozšírenie EÚ o nových členov si vyžiadalo vývoj nového systému pod názvom SIS II., ktorej sprevádzkovanie sa očakáva v roku 2007.

Napriek tomu, že je Schengenská dohoda základným právnym aktom EÚ, nemôžu nové členské krajiny využívať všetky jej výhody. Na hraniciach s členskými krajinami EÚ preto ešte máme kontroly a občania SR sa preukazujú občianskymi preukazmi.

Harmonizácia vízovej politiky EÚ priniesla zavedenie dokladu „schengenské vízum“, ktoré bude jednotné pre územie celej EÚ. Ak teda turista z tretej krajiny bude chcieť v budúcnosti cestovať po EÚ, bude mu stačiť jedno vízum. To pravdepodobne prinesie so sebou aj zákaz vstupu na územie celej EÚ, v prípade že občan tretej krajiny bude na zozname „nežiadúcich osôb“ (persona non-grata).

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Najnovšie komentáre

Prihlásenie